ดอกบัว

จัสมิน ฟลาวเวอร์ เฮาส์ จำหน่าย ดอกบัว ราคาปากคลองตลาด จัดส่งทั่วประเทศ สั่งซื้อดอกไม้สดไทยและดอกไม้นำเข้ากว่า 4500 ชนิดในราคาชาวสวน โทร 095-910-1950 ไลน์ไอดี @idl5963s ( ลูกค้าเติม @ ก่อนนะครับ ) www.jasmineflowerhouse.com

จำหน่ายดอกบัว ราคาปากคลองตลาด
จำหน่ายดอกบัวฉัตร ราคาปากคลองตลาด

ดอกบัวฉัตร

ดอกบัวฉัตรขาว ตูม ขนาดใหญ่

 • ราคา  120.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH001

ดอกบัวฉัตรขาว ตูม ขนาดกลาง

 • ราคา  100.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH002

ดอกบัวฉัตรขาว ตูม ขนาดเล็ก

 • ราคา   90.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH003

ดอกบัวฉัตรขาว ตูม กลุ่ม ขนาดเล็ก

 • ราคา  120.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 19 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH004

ดอกบัวฉัตรชมพู ตูม ขนาดใหญ่

 • ราคา  120.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH005

ดอกบัวฉัตรชมพู ตูม ขนาดกลาง

 • ราคา  100.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH006

ดอกบัวฉัตรชมพู ตูม ขนาดเล็ก

 • ราคา   90.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH007

ดอกบัวฉัตรชมพู ตูม กลุ่ม ขนาดเล็ก

 • ราคา  120.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 19 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH009

ดอกบัวฉัตร ขาว ชมพู แบบพับ

 • ดอกบัวฉัตร ขาว ชมพู พับ ขนาดใหญ่  ราคา   120.00  บาท
 • ดอกบัวฉัตร ขาว ชมพู พับ ขนาดกลาง ราคา   100.00  บาท
 • ดอกบัวฉัตร ขาว ชมพู พับ ขนาดเล็ก    ราคา    90.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTH010

จำหน่ายดอกบัวหลวง ราคาปากคลองตลาด
จำหน่ายดอกบัวหลวง ราคาปากคลองตลาด

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง สีขาว ตูม ขนาดใหญ่

 • ราคา  180.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTHS01

ดอกบัวหลวง สีชมพู ตูม ขนาดใหญ่

 • ราคา  180.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTHS02

ดอกบัวหลวง สีขาว แบบพับ ดอกบานชื่น

 • ราคา  200.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTHS03

ดอกบัวหลวง  ชมพู แบบพับดอกบานชื่น

 • ดอกบัวฉัตร ขาว ชมพู พับ ขนาดใหญ่  ราคา   220.00  บาท
 • จำนวนต่อกำ 10 ดอก
 • การขนส่งอาจต้องใช้กล่องขนาด 90 บาท

Product Code  LOTHS04