ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

ไฮเดรนเยียร์

จัสมิน ฟลาวเวอร์ เฮาส์ จำหน่าย ดอก ไฮเดรนเยียร์ ราคาปากคลองตลาด จัดส่งทั่วประเทศ สั่งซื้อดอกไม้สดไทยและดอกไม้นำเข้ากว่า 4500 ชนิดในราคาชาวสวน โทร 095-910-1950 ไลน์ไอดี @idl5963s ( ลูกค้าเติม @ ก่อนนะครับ ) www.jasmineflowerhouse.com

ไฮเดรนเยียร์ / Fresh Hydrengea Flower

ไฮเดนเยียร์ ราคาส่ง

  ไฮเดรนเยียร์ จีน สีชมพู

 • ราคา  180.00 บาท
 • จำนวน   1 กิ่ง

Product Code  HYDCH01

ไฮเดนเยียร์ ราคาส่ง

  ไฮเดรนเยียร์ จีน สีม่วงอ่อน

 • ราคา  180.00 บาท
 • จำนวน   1 กิ่ง

Product Code  HYDCH04

ไฮเดนเยียร์ ราคาส่ง

  ไฮเดรนเยียร์ จีน สีฟ้าอ่อน

 • ราคา  180.00 บาท
 • จำนวน   1 กิ่ง

Product Code  HYDCH02

ไฮเดนเยียร์ ราคาส่ง

  ไฮเดรนเยียร์ จีน สีม่วง

 • ราคา  180.00 บาท
 • จำนวน   1 กิ่ง

Product Code  HYDCH05

ไฮเดนเยียร์ ราคาส่ง

  ไฮเดรนเยียร์ จีน สีขาว

 • ราคา  200.00 บาท
 • จำนวน   1 กิ่ง

Product Code  HYDCH03

ไฮเดรนเยียร์ ฮอลแลนด์ / Fresh Hydrengea Flower

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีแดงบานเย็น

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL04

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีขาว พิเศษ 1

 • ราคา  1500.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL01

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีชมพุอ่อน พิเศษ 1

 • ราคา  1500.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL07

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีน้ำเงิน พิเศษ 2

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL10

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีเขียว พิเศษ 1

 • ราคา  1500.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL13

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีม่วง พิเศษ 1

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL16

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีน้ำเงิน พิเศษ1

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL02

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีนำเงินขลิบขาว

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL05

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีชมพุอ่อนขลิปขาว

 • ราคา  2200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL08

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีน้ำเงิน พิเศษ 3

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL11

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีเขียว พิเศษ 2

 • ราคา  2200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL14

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีม่วง พิเศษ 2

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL17

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีแดงขลิปเขียว

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL03

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีชมพุขิปขาวแกลมเขียว

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL06

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีม่วงเบอร์กันดี

 • ราคา  1800.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL09

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีน้ำเงิน พิเศษ 4

 • ราคา  1200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL12

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีโอรส พิเศษ 1

 • ราคา  2200.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL15

ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์ ราคาส่ง

  ไฮเดนเยียร์ ฮอลแลนด์  สีม่วง พิเศษ 3

 • ราคา  1500.00 บาท
 • จำนวน   5 กิ่ง

Product Code  HYDHL18